skip to Main Content
info@lommaevent.se

LOMMA EVENT ARRANGERAR

Lomma EventJulrundan i Lomma

Andra advent, är som vanligt vigd åt Julrundan i Lomma, första gången 2008. Vi ser Julrundan i Lomma som ett begrepp där vi skapat ett attraktivt, högklassigt, spännande och mysigt jularrangemang. Julrundan blir mer och mer ett förstahandsval för kommunens och grannkommunernas invånare.

Tomtens ankomst med Sjöräddningens fartyg brukar bevakas av ca 1500 personer varje år. Varvstorget, Oscars bro och trädäcket vid biblioteket var fyllda med åskådare. Ett välkommet besök!

LommafestenLommafesten

Lommafesten är ett arrangemang i slutet av maj som är förlagt till största delen i Lomma hamn under ett par, tre dagar. Med Lommafesten vill vi visa vad Lomma kan erbjuda av kultur, miljö, fritid och föreningsliv samt stärka självbilden. Vårt mål är att arrangera en folkfest för befolkning och turister som gör att besökarna känner sig delaktiga och välkomna till Lomma.

Lommafesten hade under årens lopp växt och sträcker sig numera utmed hela Lommastråket med ett stort tält ute vid Piren. Lomma Event bjuder på en rejäl folkfest och vädret brukar också vara på vår sida.

Under årens lopp har vi dessutom arrangerat

Konstvandring vid Lommabukten, Toner vid Borgeby Slott med mera...

Back To Top